Inlägg

Vad är camelina?

Vad är camelina?

 

Vad är camelina? Camelina sativa är hämtat från grekiskans khamai och linon och betyder ungefär ”låg linje”. Sativa kommer av latinets sativum = odlat. Oljedådra, som växten också kallas, är en ettårig, fåbladig, vårgroende ört, släkt med Sanddådra (Camelina microcarpa) och Lindådra (Camelina alyssum).

Arten Camelina sativa har sitt ursprung på Östeuropas och Asiens stäpper och spreds dels som ogräs när människan började odla den, men också på grund av de oljerika frönas skull. På bronsåldern kom den som kulturväxt (alltså som odlad växt) till södra och mellersta Skandinavien och Finland. I Sverige har den förekommit främst i södra Sverige, men tillfälligt även upp till Torne lappmark och både odlats för att pressas och använts som mat- och läkeväxt. Andra lokala namn för oljedådra var dålin, döbast och hö-kärring, för att nämna några.

 

Vad är camelina?

 

Med industriålderns intåg kom storjordbruken och den odlade oljedådran fick stå tillbaka för andra oljeväxter och spannmål. Som åkerogräs sågs arten senast 1929 och utöver några enstaka fynd i fågel-och blomsterfrö har örten inte förekommit alls i svenska marker tills Camelina of Sweden började odla den igen.

Oljedådra är tålig mot både köld och torka och kan därför odlas både genom vår- och höstsådd. Och vegetationsperioden är kort. Skörda kan man göra redan efter 3 månader. Den växer med grågröna, glest håriga och styvt upprätta stjälkar som blir 3–8 dm höga. Blomning sker i juli-augusti, då blekgula kronblad som blir ca 5 mm långa sträcker sig från örtens lansettliknande grenar. Men det är de 1,5–2 mm långa fröna som bildas i den hårda, päronformade fröskidan som bearbetas för att framställa camelinaolja genom torkning, tröskning och kallpressning. Har du inte testat resultatet än, är det hög tid att du gör det, varför inte i dina köttbullar? Att byta ut den olja du använder i dag mot camelinaolja ger dem en nötig, fin ton – och härlig stekyta!

Camelinaköttbullar

Ingredienser:
Nötfärs
Ekologiskt örtsalt
Ekologisk cajungrillkrydda
Camelinaolja (både som ingrediens och till stekning)

Gör så här:
1. Blanda ner lagom mängd camelinaolja i nötfärsen och blanda ihop.
2. Stek i camelinaolja och krydda efter tycke och smak.

Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljed%C3%A5dra
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/camel/camesat.html
https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/244

Camelina ger starka ben

kor och camelina 1

 

Camelina är inte bara bra för människor, även mjölkkor kan dra hälsofördelar av en diet bestående av omega 3-rik camelina, något som i slutänden ju kommer människan till gagn igen – i mjölken. I en mjölklada på University of Saskatchewan i Kanada har åtta kossor sedan maj i år mumsat sig igenom fem ton foder gjort på camelina-utsäde för att avgöra hur olika koncentration av camelina i dieten påverkar smaken och koncentrationen av omega 3 i deras mjölk. Målet är att försöka replikera data från en europeisk studie som visade att värdefulla koncentrationer av fleromättade fettsyror, omega 3-fettsyror och konjugerad linolsyra, CLA eller omega 6, förbättrades avsevärt i mjölk från kor som fick äta camelina-utsäde1. Förhoppningen är att på så sätt få ett officiellt godkännande av kanadensiska livsmedelsinspektionen för camelina som foder för mjölkkor.

 

kor och camliena 2

 

Även mängden mjölk som kossorna mjölkat mäts i studien, för att se om camelina ökar deras produktion (i genomsnitt producerar korna ca 45 kg mjölk per dag). Sist men inte minst görs smaktester med tränade mjölktestare som provsmakar för att se om och hur kornas camelina-diet påverkar smaken.

 

När det gäller kornas egna smakpreferenser verkar de tycka riktigt mycket om camelina, enligt Rex Newkirk, ordförande för livsmedelsteknik vid institutionen för husdjursvetenskap och fjäderfä på University of Saskatchewan i Saskatoon. Resultatet av studien väntas publiceras i slutet av nästa år.

 

  1. Effects of replacing sunflower meal with camelina meal on dairy cows performances http://www.ibna.ro/arhiva/AZ%2018-1/08_SmarandaT.pdf

Källa: smartearthseeds.com