Camelinaolja innehåller mer än dubbelt så mycket omega 3 som 6 (ca 38 % omega 3, 18 % omega 6 och 14 % omega 9). Det är en närapå perfekt balans som inte återfinns naturligt i någon annan olja (2:1)1. Camelinaolja är också rik på E-vitamin (antioxidanter)2. De här näringsämne kan ha flera positiva effekter för hjärta, kropp och knopp. Faktum är att 1-2 tsk camelinaolja motsvarar dagsbehovet av omega 3 3.

Den unika koncentrationen av omega 3-fettsyror, som den i camelinaolja,  kan bidra till:

  • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar4
  • Stärkt immunförsvar och stärkta funktioner i hjärna,  ögonen och nerver. 5
  • Skydd mot kognitiva sjukdomar som demens och Alzheimers6
  • Förebyggande av ögonsjukdomar som makuladegenerationen (gula fläcken)7
  • Förhindranade av nervskador till följd av inflammation8

4

1. Studie utförd av QACS – Quality Assurance & Control Systems – The challenge test laboratory
2. Chemical Composition Medical Impacts and Cultivation of Camelina (Camelina sativa)
www.researchgate.net

3. Livsmedelsverket (vår camelinaolja innehåller 39 g omega 3 per 100 g)
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/fleromattat-fett-omega-3-och-omega-6

4. American Heart Assosciation
www.heart.org

5. Healthline – 17 Science-based benefits of omega-3 fatty acids
www.healthline.com/nutrition/17-health-benefits-of-omega-3

6. The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease – JPAD©
www.jpreventionalzheimer.com/2522-the-relationship-of-omega-3-polyunsaturated-fatty-acids-in-red-blood-cell-membranes-with-cognitive-function-and-brain-structure-a-review-focussed-on-alzheimers-disease.html

7. Pilot study for treating dry age-related macular degeneration (AMD) with high-dose omega-3 fatty acids
www.sciencedirect.com/

8. Neuropathy Treatment Group
www.neuropathytreatmentgroup.com/

Vi är ett litet familjeföretag med lantbruk som huvudsyssla. Det hindrar oss inte från att ha en hög ambitionsnivå när det gäller att hitta trovärdiga studier om olika användningsområden för vår camelina, med reservation för att fakta och forskningsrön hela tiden ändras och uppdateras. Vi hävdar inte att våra camelinaprodukter är några mirakelmedel, även om vi själva tycker att de är rätt så fantastiska. Därför är vi också noga med att formulera oss så att det framgår att det är intag av näringsämnena som ingår i vår olja och våra fröer (essentiella fetter, E-vitamin, protein etc) som kan ha positiva effekter på kroppen och knoppen. Har du frågor om produkterna eller om en referens som vi har angivit, tveka inte att kontakta oss.

This post is also available in: English