camelina är en uråldrig kulturväxt
Camelina sativa, eller oljedådra som den också kallas, är en ettårig åkerväxt som blir omkring 50 cm hög. I dag har den nästan försvunnit från svenska marker, men vi vet att den förekom här som kulturväxt, dvs. odlades (artnamnet sativa betyder just odlad) och förädlades av människor, redan under bronsåldern.

En uråldrig kulturväxt

Det är också klarlagt att den spreds över södra och mellersta Skandinavien och södra Finland1. Vi vet också att bronsåldersmänniskor  använde oljedådra som läkeväxt för behandling av allt från sår och brännskador till ögoninfektioner och magkatarr2. Men framförallt att den, precis som vi på Camelina of Sweden gör i dag, odlades för att pressas till olja för att användas i matlaging.

1. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljedådra
2. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, Study of Autochthon Camelina sativa (L.) Crantz in Slovenia