STÖD FRÅN EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN

2015 beviljade Jordbruksverket stöd som delvis finansierade investeringar i camelinaförädlingen på gården.