by Ranch AB utanför Nyköping tar det traditionella jordbruket till en ny nivå. Vi fokuserar på ekologisk växtodling och är i dag ensamma i Sverige om att odla och kallpressa oljedådra (Camelina sativa) i stor skala. Odlingen sker fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Sedan skördas fröna och kallpressas helt utan tillsatser. Produktionen är i princip befriad från svinn, då resterna säljs som näringsladdat djurfoder.

Vi är ett litet familjeföretag med lantbruk som huvudsyssla. Det hindrar oss inte från att ha en väldigt hög ambitionsnivå när det gäller att hitta trovärdiga studier/referenser kring olika användningsområden för vår camelina, med reservation för att fakta och forskningsrön ändras och uppdateras hela tiden. Har du frågor kring en referens, tveka inte att kontakta oss.

This post is also available in: English