Forskning kring camelina äger idag rum på flera ställen på jorden. Flera studier bekräftar, oberoende av varandra, den gamla kulturväxtens positiva egenskaper för den moderna människan.   

Om camelinas näst intill perfekta balans av omega 3, 6 och 9 (2:1) och rika koncentration av E-vitamin (antioxidanter):
Se BMC Plant Biology 

Camelinaoljans höga kokpunkt och de positiva egenskaper det har för matlagning:
Se The Culinary Institute of the America’s

Om mjukgörande egenskaper:
National Edible Oil Distributors Association

Om lämplighet både som livsmedel, näringstillskott som till hud- och hårvårdsprodukter och i djurfoder:
Se Feedipedia 

En jordbruksprodukt i människans tjänst i minst 3000 år, kanske över 5000 år:
Se Daniel Zohary and Maria Hopf, “Domestication of plants in the Old World”, third edition (Oxford: University Press, 2000), pp. 138f.
Läs även artikeln om Camelina Sativa på engelska Wikipedia

Vi är ett litet familjeföretag med lantbruk som huvudsyssla. Det hindrar oss inte från att ha en väldigt hög ambitionsnivå när det gäller att hitta trovärdiga studier/referenser kring olika användningsområden för vår camelina, med reservation för att fakta och forskningsrön ändras och uppdateras hela tiden. Har du frågor kring en referens, tveka inte att kontakta oss.