Camelina ger starka ben

kor och camelina 1

 

Camelina är inte bara bra för människor, även mjölkkor kan dra hälsofördelar av en diet bestående av omega 3-rik camelina, något som i slutänden ju kommer människan till gagn igen – i mjölken. I en mjölklada på University of Saskatchewan i Kanada har åtta kossor sedan maj i år mumsat sig igenom fem ton foder gjort på camelina-utsäde för att avgöra hur olika koncentration av camelina i dieten påverkar smaken och koncentrationen av omega 3 i deras mjölk. Målet är att försöka replikera data från en europeisk studie som visade att värdefulla koncentrationer av fleromättade fettsyror, omega 3-fettsyror och konjugerad linolsyra, CLA eller omega 6, förbättrades avsevärt i mjölk från kor som fick äta camelina-utsäde1. Förhoppningen är att på så sätt få ett officiellt godkännande av kanadensiska livsmedelsinspektionen för camelina som foder för mjölkkor.

 

kor och camliena 2

 

Även mängden mjölk som kossorna mjölkat mäts i studien, för att se om camelina ökar deras produktion (i genomsnitt producerar korna ca 45 kg mjölk per dag). Sist men inte minst görs smaktester med tränade mjölktestare som provsmakar för att se om och hur kornas camelina-diet påverkar smaken.

 

När det gäller kornas egna smakpreferenser verkar de tycka riktigt mycket om camelina, enligt Rex Newkirk, ordförande för livsmedelsteknik vid institutionen för husdjursvetenskap och fjäderfä på University of Saskatchewan i Saskatoon. Resultatet av studien väntas publiceras i slutet av nästa år.

 

  1. Effects of replacing sunflower meal with camelina meal on dairy cows performances http://www.ibna.ro/arhiva/AZ%2018-1/08_SmarandaT.pdf

Källa: smartearthseeds.com